Küldetésnyilatkozat

 

Nevelési filozófiánk alapja a humánum, az együttműködés. A gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy minden fiatalnak joga van a tanuláshoz, egzisztenciája kiépítéséhez, a pedagógus dolga és feladata őt segíteni, utat mutatni. Ebben a munkában figyelembe kell venni a különbözőségeket. Képzési célunk, hogy a tőlünk kikerülő fiatalok keresett, piacképes munkaerőként tudjanak bekapcsolódni a társadalmi munkamegosztásba. Ennek megfelelően fogalmaztuk meg fejlesztési feladatainkat is. Fontos a nyelvi-kommunikációs képesség, a tanítás-tanulás hatékonysága, az esélyegyenlőség lehetőségeinek biztosítása, a fizikai és lelki állóképesség erősítése, az alkotó újat létrehozó személyiség kialakítása. Az önismeret, az önmegvalósításra való törekvés elősegítése, a munka, mint emberi érték megbecsülése.
Szakképzésünk legfontosabb törekvése, olyan képesítések biztosítása, mely az eltervezett jövő felé mutat, legyen az a munkában való elhelyezkedés, vagy a további tanulmányokra való felkészítés. Tesszük ezt olyan környezetben és légkörben, hogy a fiatalokban kialakított és megerősített készségeket és képességeket társadalmilag produktív módon használhassák fel egyéni boldogulásuk során.

 

 

K orszerű ismeret, korszerű technológiák.

E gyenlő esély mindenkinek.

L egyen diszlexiás, diszgráfiás vagy csak hanyag,

T anulni fog és teremteni!

A z alkotás eredményét és sikerét megízleli!

 

K eressük és megtaláljuk minden fiatalban az egyedit!

A lakítjuk, formáljuk úgy, hogy ő segít.

R ejtett tehetségét, céljait munkájában megmutatja.

R áhangolódik a jóra.

I dealisták nem vagyunk, két lábunk a földön.

E redményesek azért leszünk mert jó a csapatszellem,

R eméljük, aki minket választ nem éri be kevesebbel!

 

Kelta = Karrier